Երաշխիք

Երաշխիք

1

Հորիզոն խումբը միշտ առաջին տեղում է դնում որակն ու ծառայությունը: Մենք հաստատել ենք ստուգման խիստ գործընթացներ `հումքից մինչև պատրաստի արտադրանք:

Նույնիսկ ապրանքը դուրս է մեր երաշխիքային ժամկետից և պայմաններից, մենք շատ պատրաստ ենք քննարկել հաճախորդների հետ և առաջարկել մրջյունների տեխնիկական աջակցություն, ինչպես կարող ենք: